מאמר זה נלקח באישור מהאתר ג'נדר קריטיקל ישראל
GENDER SYMBOLהמקור: מאמר (27.2.2022), שפורסם באתר Transgender Trend
תרגום: נעמה עציץ