הוליווד וכנסיית הנעורות73f0c7e641c62c593ba459d77b18c84d
מאת שרית שץ

פורסם לראשונה בפייסבוק, 10.2020

מאת שרית שץ73f0c7e641c62c593ba459d77b18c84d

מאמר זה נכתב בשנת 2013, בתקופה בה ערכתי חשבון נפש נוקב עם עצמי לגבי תפיסiתי ודעותיי הפוליטיות.
אקדים ואומר ששינוי דעות, איננו בשום צורה ואופן, שינוי בערכים. אי פגיעה בזולת היא ערך מוסרי בלתי משתנה. לעומת זאת, הסכמה או חוסר הסכמה עם דעותיו, הוא מרכיב משתנה, על רקע סיבות שונות, בעיקר על רקע מציאות דינמית ומשתנה ואין בה כדי לפגוע בו כאדם מבחינה מוסרית.