סגידה לכת המוות הקומוניסטית הראשונה

אבחון המאמין

המאמינים

אבחון  המאמין 

"כל הקיים, ראוי לו שייהרס"

סיפור האהבה של השמאל עם עריצות וטרור
מאת ג'מי גלזוב
תרגום: שרית שץ