מאת שרית שץdivider blue
פורסם לראשונה בפייסבוק, 3.6.2021

הגדרתה של אוטוסוגסטיה היא: תהליך פסיכולוגי שבו בני אדם יכולים לשנות את דעתם, עמדותיהם, רגשותיהם, ואמונותיהם על ידי שכנוע עצמי והשפעה תת-מודעת על מרכיבים אלה.

מאת שרית שץdivider blue
פורסם לראשונה בפייסבוק, 2.6.2021

תרשו לי להתחיל בנימה מעט אישית. אך מטרת הפרטי היא להקיש ממנו אל הכללי ובעיקר להעביר רעיון ומסר.

מאת שרית שץdivider blue
פורסם לראשונה בפייסבוק 21.5.2021

אמר יוהן גתה "אין זה די לעשות צעדים שיובילו אותנו יום אחד אל המטרה. כל צעד חייב להיות מטרה כשלעצמה המובילה אותנו קדימה". על כך הוסיף ואמר ניטשה "מי שיש לו 'למה' למענו יחיה, הוא יוכל לשאת כמעט כל 'איך'."

מאת שרית שץdivider blue
פורסם לראשונה בפייסבוק, 30.5.2021

כשנבחר אובמה לכהונת נשיאותו הראשונה, הוא התקבל באהבה חובקת עולם. אז יכול היה לומר כל מה שעולה על דעתו מתוך ידיעה שאף אחד לא באמת יקשיב וישים לב לדברים. צבע עורו סינוור את ההיגיון.

מאת שרית שץdivider blue
פורסם לראשונה בפייסבוק, 13.5.2021

הדור שלי הוא דור שבע מלחמות. עברנו כל מלחמה, כל מבצע, כל פעולה אפשרית, במשך עשרות שנים, מהיום בו הגחנו מרחם.