כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
ינואר 2007

עורכת: שרית שץ
יועץ: פרופ' יוסי גמזו; יועץ: דודי בן עמי

מכתבים שהגיעו אל שולחן המערכת במשך שנות קיומו של החוג לשוחרי שירה.ayen logo2
מקרא הדברים שנכתבו אלי חימם את לבי ועודד אותי להמשיך ולפעול למען הפצת השירה בארץ.


 

מאי 2007penגיליון מיוחד במלאות 35 שנה למותו של אלכּסנדר פן 
(ה' באייר תשל"ב - תשס"ז)

עורכת: שרית שץ
עורך גיליון זה: פרופ' יוסי גמזו
חברי המערכת: דודי בן עמי, עודד פלד