כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
מרץ, 2008

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
פברואר, 2008

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
דצמבר, 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
דצמבר, 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
נובמבר, 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד