כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה

אוקטובר, 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה

ספטמבר, 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

ירחון מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
יולי, 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה 
אוגוסט, 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

ירחון מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
יוני, 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד