ירחון מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
מאי, 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירה מטעם החוג לשוחרי שירהayen logo2
מוקדש ליום השואה
אפריל 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה

פברואר 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: פרופ' יוסי גמזו; דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה

פברואר 2007

עורכת: שרית שץ
חברי המערכת: דודי בן עמי; עודד פלד

כתב עת מקוון לשירהayen logo2
מטעם החוג לשוחרי שירה
דצמבר, 2006

עורכת: שרית שץ
יועץ: פרופ' יוסי גמזו; יועץ: דודי בן עמי